Školství - 2009

28.4.2009

Dotační řízení na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2009

Královéhradecký kraj na základě pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil dotační řízení na Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2009 v Královéhradeckém kraji - Program I. (projekty místního a regionálního charakteru). Formulář žádosti. Metodický pokyn. Formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování.Výsledky dotačního řízení.

19.1.2009

Dotační programy v oblasti školství pro rok 2009

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1566/2008 ze dne 19. 11. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/25/1622/2007 ze dne 13. 12. 2007, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy v oblasti školství pro rok 2009. Výsledky dotačního řízení Královéhradeckého kraje v oblasti školství pro rok 2009.