Volnočasové aktivity - 2009

15.7.2009

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování

V přílohách najdete formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování pro žádosti podpořené v rámci programů Královéhradeckého kraje na podporu sportu a volnoćasových aktivit (programy SMR01 - SMR14). K těmto dokumentům doporučujeme prostudovat materiály zveřejněné k programům SMR ve zprávách z 11. 11. 2008.

27.4.2009

Výsledky dotačního řízení 2009

Přehled projektů schválených zastupitelstvem kraje v rámci jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2009.

14.4.2009

Výsledky dotačního řízení 2009

Přehled projektů schválených radou kraje v rámci jednoletých programů Královéhradeckého kraje v oblasti volného času, sportu a tělovýchovy vyhlášených na rok 2009.

11.11.2008

Volnočasové aktivity - úvodní informace

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/27/1267/2008 ze dne 17. 9. 2008 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/30/2087/2008 ze dne 11. 9. 2008, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační programy na rok 2009 pro oblast sportu a tělovýchovy, práce s dětmi a mládeží.

11.11.2008

Práce s dětmi a mládeží

Vyhlášené dotační programy na rok 2009 pro oblast sportu a tělovýchovy, práce s dětmi a mládeží

11.11.2008

Sport a tělovýchova

Vyhlášené dotační programy na rok 2009 pro oblast sportu a tělovýchovy, práce s dětmi a mládeží