Krajské dotační programy pro rok 2024

Informace, podmínky a formuláře pro podávání žádostí ve většině oblastí najdete na dotačním portále Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

  • https://dotace.khk.cz

    V případě problémů s ověřením důvěryhodnosti stránky (může se týkat užvatelů používajích prohlížeč Firefox, Opera apod.) si nejprve nainstalujte kořenový certifikát autority PostSignum (návod na instalaci).

Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.

Dotační programy ze sociální oblasti najde v podsekci tohoto webu - Sociální oblast.