Archiv usnesení zastupiteltva 2000-2012

4.10.2012

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Podpora veřejně prospěšných projektů v roce 2012 a 2013; Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2012; Seznam grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012

6.9.2012

USNESENÍ z 29.zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2012; Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2013; Podpora veřejně prospěšných projektů; Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2009 - 2013 a zásady poskytování dotací z tohoto programu

22.3.2012

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Schválení příjemců dotací z krajských dotačních programů; Projednání účetních závěrek, zpráv o činnosti a výsledků hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2011; Schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2011; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 - 2016; 1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012

26.1.2012

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Poskytnutí neinvestičních dotací; Schválení individuálních projektů v oblasti sociální; Optimalizace středního školství; Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016; Dotační program na podporu prorodinných aktivit v roce 2012;

1.12.2011

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Schválení zařazení a změny financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2012; Dotační programy pro rok 2012; 4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011; Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2012