Archeologie

10.7.2017

Archeologická památková péče

Problematika provádění archeologických výzkumů, povinnosti při náhodném archeologickém nálezu, právo na nálezné.