Cestovní ruch - statistiky

8.12.2021

Statistiky za rok 2020

Z krátkodobého i dlouhodobého hlediska jsou pro cestovní ruch největší hrozbou restrikce spojené s pandemií COVID-19. S tím souvisí i zásadní změny v chování turistů. Nejpostiženější je segment MICE, městský turismus a destinace těžící zejména ze zahraničních návštěvníků. Předpokládané příjmy z cestovního ruchu v roce 2020 klesly v Královéhradeckém kraji o 21 %. V porovnání s ostatními kraji tyto poklesy nejsou tak dramatické vzhledem k silnému zastoupení domácích návštěvníků a významné návštěvnosti v letní sezóně. Klíčové jsou personální ztráty (odliv kvalifikované pracovní síly). Vzhledem k současnému vývoji pandemie lze očekávat nižší spotřebu také v roce 2021 (opatření v zimní sezóně).

20.4.2020

Návštěvnost památek, turistických cílů, akcí a infocenter Českého ráje v roce 2019

Tisková zpráva: Stejně jako v uplynulých letech zpracovalo i letos Sdružení Český ráj monitoring návštěvnosti památek, turistických cílů a akcí za období loňského roku. „Podklady pro souhrnnou zprávu za celý region získává Sdružení ve spolupráci s informačními centry v regionu, která jednotlivé monitorované subjekty oslovují a získané údaje nám předávají. Všem patří za tuto aktivitu velké poděkování,“ říká Jitka Kořínková ze Sdružení Český ráj.

10.2.2020

Statistiky za rok 2019

Podle aktuálních statistik Českého statistického úřadu přijelo v roce 2019 do Česka celkem 10,8 mil. zahraničních turistů, což představuje meziroční nárůst 2,6 %. Z pohledu nejvýznamnějších trhů rostly počty návštěvníků z Německa, Slovenska, Polska, USA a Ruska, meziročně stagnovaly pouze příjezdy z Číny, které poklesly o necelé jedno procento. Z dalších trhů výrazně vzrostly počty návštěvníků z Ukrajiny (+ 28 %), ostatních asijských zemí (+17 %), Japonska (+14 %) a Dánska (+13 %).

4.3.2019

Statistiky za rok 2018

Statistika Českého statistického úřadu o počtu ubytovaných v Královéhradeckém kraji za rok 2018.

13.12.2017

Statistiky za rok 2017

Ve statistikách naleznete údaje o uživatelích Labské cyklostezky HK - Kuks a data o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje za rok 2017 dle údajů Českého statistického úřadu.

8.3.2017

Statistiky za rok 2016

Statistika návštěvnosti Královéhradeckého kraje, využitelnost a kapacity ubytovacích zařízení dle turisticky významných území Královéhradeckého kraje.

17.1.2017

Statistiky za rok 2015

Statistika návštěvnosti Královéhradeckého kraje, využitelnost a kapacity ubytovacích zařízení dle turisticky významných území Královéhradeckého kraje. Přehled nejnavštěvovanějších turistických cílů.

3.2.2016

Statistiky za rok 2014

Statistika návštěvnosti Královéhradeckého kraje, využitelnost a kapacity ubytovacích zařízení dle turisticky významných území Královéhradeckého kraje, vývoj cen ubytování v kraji, přehled živnostenských oprávnění v oboru cestovního ruchu.

3.2.2016

Statistiky za rok 2013

Statistika návštěvnosti Královéhradeckého kraje, využitelnost a kapacity ubytovacích zařízení dle turisticky významných území Královéhradeckého kraje, vývoj cen ubytování v kraji, přehled živnostenských oprávnění v oboru cestovního ruchu.

3.2.2016

Statistiky za rok 2012

Statistika návštěvnosti Královéhradeckého kraje, využitelnost a kapacity ubytovacích zařízení dle turisticky významných území Královéhradeckého kraje, vývoj cen ubytování v kraji, přehled živnostenských oprávnění v oboru cestovního ruchu.