Evropská unie, EHP, granty a dotace - seznam projektů