Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Krajský úřad vede Registr poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Podmínky zaregistrování sociální služby jsou stanoveny v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v § 79 a následujících; Vyhláškou č. 505/2006 Sb., se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování zdravotních služeb v týdenních stacionářích, domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem, v domovech pro osoby se zdravotním postižením jsou stanoveny v Zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v § 11 Povinnost ohlásit poskytování zdravotních služeb před jejich započetím krajskému úřadu odboru zdravotnictví a § 45 Práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb.

Nahlédnout do registru poskytovatelů sociálních služeb můžete ZDE.