Evropská unie, EHP, granty a dotace - výzvy

15.4.2013

Výzva č. 5 - Prioritní osa 3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 15. 4. 2013 pátou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

13.4.2012

Výzva č. 4 - Prioritní osa 3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 16. 4. 2012 čtvrtou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

12.3.2012

Vyhlášení 2. výzvy v 2. globálních grantech - Prioritní osa 1

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 12. 3. 2012. druhou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z druhých globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

3.10.2011

Vyhlášení 5. výzvy - Oblast podpory 1.3

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 3. 10. 2011 pátou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.