Sociální oblast - 2012

Krajské dotační programy pro rok 2012

7.1.2013

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012 - sociální oblast

Na základě ustanovení Zásad dotačních programů na podporu poskytování sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012 , pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012 a dotačního programu pro podporu prorodinných aktivit Královéhradeckém kraji v roce 2012 a na základě ustanovení článku IV. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2012 je příjemce dotace povinen ji vyúčtovat k 31. 12. 2012 na předepsaných formulářích.