Programové období 2014 -2020

21. 9. 2022 Autor: Roman Klíma

Cílem reformy politiky soudržnosti pro programové období 2014–2020 bylo podpořit rozvoj všech evropských regionů a dosáhnout maximálního efektu investic ESI fondů pro jejich rozvoj. Toho bylo dosaženo díky užšímu vymezení strategie a snížením počtu podporovaných aktivit. Podporované aktivity se soustředily především na realizaci strategie Evropa 2020, jejímž cílem bylo dosažení udržitelného růstu založeného na znalostech a podporujícího sociální začlenění. Podpora se zaměřila na odvětví jako výzkum a vývoj, inovace, vzdělávání, infrastruktura, digitální agenda, životní prostředí a energetická účinnost, podpora zaměstnanosti a malých a středních podniků.

Od druhé poloviny roku 2014 probíhala celá řada propagačních aktivit (semináře, školení, konference, veletrhy apod.), jejichž cílem bylo seznámit potenciální žadatele s dotačními možnostmi v programovém období 2014-2020.


Uskutečněné akce:

Školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit) - reakce na uprchlickou krizi

Organizátor: Společný sekretariát programu Interreg V-A ČR - Polsko

Místo konání: online školení

Termín konání: 9. 5. 2022 (od 10 do 13 hodin)

Podrobné informace


Školení pro žadatele ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, program Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Karla Poláčka P1.905, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 22. 11. 2021 (8:30 - cca 11:30 hod.)

Podrobné informace


Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Centrum pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Forma konání: videokonference

Termín konání: 9. 12. 2020 (od 9 hodin)

Podrobné informace (sekce Aktuality)


Školení pro konečné uživatele ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, program Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Karla Poláčka P1.905, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 13. 2. 2020 (9:30 - cca 13:00 hodin)

Podrobné informace


Školení pro konečné uživatele ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, program Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Karla Poláčka P1.905, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 7. 5. 2019 (9:30 - cca 13:00 hodin)

Podrobné informace


Školení pro žadatele do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, program Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Albrechta z Valdštejna P1.906, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 2. 5. 2019 (9:30 - cca 13:00 hodin)

Podrobné informace


Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osa 2 a 4)

Organizátor: Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) a Společným sekretariátem programu

Místo konání: KÚ Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 4. 4. 2019 od 10:00 do cca 13:45 hodin

Podrobné informace - konkrétně v sekci "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality


Školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace)

Organizátor: Opolské vojvodství, Olomoucký kraj, Společný sekretariát programu

Místo konání: BEA campus Olomouc, salónek Ióta, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

Termín konání: 28. 3. 2019 od 10 hodin

Podrobné informace - konkrétně v sekci "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality


Školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace)

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Pardubickým a Libereckým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím a Sekretariátem programu

Místo konání: KÚ Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 22. 2. 2019 (10:00 - 15:00 hod.)

Podrobné informace - konkrétně v sekci "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality


Veletrh dotačních příležitostí

Organizátor: CzechInvest - regionální kancelář pro Královéhradecký kraj, Eurocentrum Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál č. 906 - Albrechta z Valdštejna

Termín konání: 6. 12. 2018 (9:00 - 15:00 hod.)

Podrobné informace


Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Společným sekretariátem programu

Místo konání: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

Termín konání: 20. 9. 2018 (14:00 - 19:00 hod.)

Podrobné informace


Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osa 2)

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod)

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Albrechta z Valdštejna, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 12. 6. 2018 (10:00 - 13:30 hod.)

Podrobné informace


Seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy

Organizátor: Královéhradecký kraj, Eurocentrum Hradec Králové, Eurocentrum Pardubice, Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 19. 4. 2018 (10:00 - 16:00 hod., od 9:30 hod. registrace), 20. 4. 2018 - program pro zahraniční účastníky

Podrobné informace


Školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osa 2)

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (Společný sekretariát Olomouc)

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 22. 3. 2018 (10:00 - 15:00 hod., od 9:30 hod. registrace)

Podrobné informace


Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osy 3, 4)

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod)

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Albrechta z Valdštejna, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 16. 3. 2018 (10:00 - 13:30 hod.)

Podrobné informace


Seminář Podpora a rozvoj cestovního ruchu

Organizátor: Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské námětí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 7. 12. 2017 (9:00 - 11:00 hodin)

Podrobné informace


Seminář Podpora kulturních a vzdělávacích projektů 2014-2020

Organizátor: Eurocentrum Hradec Králové

Místo konání: Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové (Knihovna města Hradce Králové)

Termín konání: 29. 11. 2017 (9:30 - 13:30 hodin)

Podrobné informace


Školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osy 2, 3, 4)

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (Společný sekretariát Olomouc)

Místo konání: hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 00, Hradec Králové

Termín konání: 24. 11. 2017 (10:00 - 15:00 hod., od 9:30 hod. registrace)

Podrobné informace


Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osa 1 + vlajkové a silniční projekty)

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod)

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Albrechta z Valdštejna, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 10. 10. 2017 (10:00 - 13:30 hod.)

Podrobné informace


Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Slezské vojvodství, Moravskoslezský kraj, Euroregion Těšínské Slezsko, Společný sekretariát programu

Místo konání: Istebna, Polsko

Termín konání: 5. - 6. 10. 2017

Podrobné informace


Školení pro žadatele do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, program Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 19. 9. 2017 (9:30 - 13:00 hod.)

Podrobné informace


Školení pro příjemce do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, program Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 7. 9. 2017 (9:30 - 13:00 hod.)

Podrobné informace


Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

Organizátor: Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové + Pardubice a MMR ČR

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 25. 4. 2017 10:00 - 15:30 hod. (9:30 - 10:00 hod. - registrace účastníků)

Podrobné informace


Školení pro příjemce v programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osy 1, 2, 3, 4)

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod)

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 13. 3. 2017 (9:45 - 14:30 hod.)

Podrobné informace


Školení pro příjemce do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, program Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 7. 3. 2017 (9:30 - 13:00 hod.)

Podrobné informace


Školení pro žadatele do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, program Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Albrechta z Valdštejna, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Termín konání: 16. 2. 2017 (9:30 - 13:00 hod.)

Výstupy ze školení


Seminář pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko (prioritní osy 2, 3, 4 + Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis)

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s JS Olomouc

Místo konání: Sál Jana Letzela (zastupitelstva), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar)

Termín konání: 23. 1. 2017 (10:00 - 14:30 hod.)

Výstupy ze semináře


Série školení pro žadatele do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, program Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis se sídlem v Rychnově nad Kněžnou

Místa konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové + Hotel Studánka, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou

Termíny konání: Letovisko Studánka - 24. 5. 2016 (9:30 - 13:00 hod.), Hradec Králové - 31. 5. 2016 + 10. 11. 2016 (9:00 – cca 13:00 hod.)

Výstupy ze školení


Seminář "Podpora mezinárodních projektů"

Organizátor: Eurocentrum Hradec Králové, Eurocentrum Pardubice, Královéhradecký kraj

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar), sál Jana Letzela (zastupitelstva)

Termín konání: 5. 4. 2016 (9:30 - 15:30 hod.)

Výstupy ze semináře


Seminář "Energetické úspory v bytových domech" v rámci IROP

Organizátor: Eurocentrum Hradec Králové a Centrum pro regionální rozvoj ČR

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar), Sál Zastupitelstva

Termín konání: 21. 1. 2016 (9:00 - 12:00 hod.)

Výstupy ze semináře


Seminář "Rozvoj podnikání v Královéhradeckém kraji"

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s agenturou CIRI, Eurocentrem Hradec Králové a Evropským informačním střediskem EUROPE DIRECT Hradec Králové

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar)

Termín konání: 3. 11. 2015 (10:00 - 13:30 hod.)

Program semináře

Výstupy ze semináře


Semináře pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko pro období 2014-2020

Organizátor: Královéhradecký kraj ve spolupráci s MMR ČR a JS Olomouc

Místo konání: Sál zastupitelstva + zasedací místnost P1.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar)

Termín konání: 30. 9. + 14. 10. 2015 (10:00 - 15:00 hod.)

Výstupy ze seminářů


Seminář "Dotace pro kulturní instituce"

Organizátor: Eurocentrum Hradec Králové, Evropské informační středisko EUROPE DIRECT Hradec Králové

Místo konání: Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

Termín konání: 11.6. 2015 (08:30 - 12:30 hod.)

Výstupy ze semináře (komentáře, prezentace, fotogalerie apod.)


Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Místo konání: Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové

Termín konání: 15.12. 2014 (9:00 - 17:30 hod.)

Publikace "Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi"


Závěrečná regionální konference k OPPS ČR - Polsko 2007-2013

Organizátor: Královéhradecký kraj

Místo konání: Regiocentrum Nový Pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, sál Jana Letzela (sál zastupitelstva)

Termín konání: 2.12. 2014 (9:30 - 15:00 hod.)

Výstupy z konference (prezentace a fotogalerie)


Inovační koktejl 2014 - Jak se připravit na investora a „prodat“ svůj nápad

Na semináři bylo mimo jiné prezentováno, jak jednoduchým způsobem sepsat business plán, který pomůže dát projektu strukturu využitelnou při jednání s investory nebo jak koncipovat projekty financované z veřejných nebo soukromých zdrojů. Byly uvedeny i příklady firem z Královehradeckého kraje, které se podělily o své příběhy a zkušenosti s podnikáním, čerpáním dotací (Step Trutnov) nebo s pronikáním na zahraniční trhy (Projectsoft).

Organizátor: Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s., Česká inovace, o.p.s., Inovátoři.cz

Místo konání: Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s., Piletická 486/19 - letiště, Hradec Králové

Termín konání: 12.11. 2014 (10:00 - 16:00 hod.)

Výstupy z akce (shrnující text a fotogalerie)


Propagační seminář k programům Evropské územní spolupráce 2014-2020

Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Královéhradecký kraj

Místo konání: Regiocentrum Nový Pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, sál Jana Letzela (sál zastupitelstva)

Termín konání: 11.11. 2014 (10:00 - 15:00 hod.)

Výstupy z konference (prezentace)


Konference "Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020"

Organizátor: Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Místo konání: Kongresové centrum Aldis Hradec Králové

Termín konání: 24.10. 2014 (9:30 - 14:30 hod.)

Výstupy z konference (prezentace, fotogalerie apod.)


Seminář "Dotace pro obce"

Organizátor: Eurocentrum Hradec Králové, Evropské informační středisko EUROPE DIRECT Hradec Králové

Místo konání: Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

Termín konání: 21.10. 2014 (08:30 - 14:45 hod.)

Výstupy ze semináře (komentáře, prezentace, fotogalerie apod.)