Programové období 2021-2027

30. 4. 2024

Evropská komise schválila v květnu 2022 Dohodu o partnerství, čímž byla oficiálně zahájena implementace evropských fondů programového období 2021-2027. Pro Českou republiku je alokováno více než 550 mld. Kč, které budou moci být investovány do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, inovací, budování infrastruktury, dopravy, řešení sociálních otázek, zlepšení životního prostředí, podpory rozvoje cestovního ruchu a kultury atd. Navíc k tradičním programům kohezní politiky jsou k dispozici nové nástroje, které reagují na aktuální globální výzvy a přinášejí další značné finanční prostředky, jako např. Národní plán obnovy nebo Modernizační fond. Rekordní objem dotačních prostředků v programovém období 2021-2027 představuje pro Českou republiku velkou příležitost.

Od druhé poloviny roku 2021 probíhá celá řada propagačních aktivit (semináře, školení, konference, veletrhy apod.), jejichž cílem je seznámit potenciální žadatele s dotačními možnostmi v programovém období 2021-2027.


Připravované akce:

Výroční akce programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Organizátor: Dolnoslezské vojvodství společně s CRR ČR a Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem

Místo konání: Dolnoslezské sportovní centrum Polana Jakuszycka ve Szklarské Porębě

Termín konání: 17. - 18. května 2024

Podrobné informace, včetně registračních formulářů


Doposud uskutečněné akce:

Seminář k další nabídce programů přeshraniční spolupráce nad rámec programu Interreg ČR - Polsko

Organizátor: Euroregion Glacensis - česká část

Místo konání: Kulturní dům Kvasiny

Termín konání: 23. 4. 2024 od 9:00 do 13:00 hodin

Podrobné informace


Série školení pro žadatele v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis - priorita 2 (cestovní ruch)

Organizátor: Euroregion Glacensis - polská část

Místo konání: osobní i online formy školení

Termín konání: průběžně

Podrobné informace


Meziregionální fórum spolupráce

Organizátor: Sekretariát meziregionálního programu Interreg Europe

Místo konání: Antverpy, Belgie

Termín konání: 20. - 21. 3. 2024

Podrobné informace, včetně registračního formuláře


Informační seminář k programu meziregionální spolupráce Interreg Europe

Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci se Sekretariátem programu Interreg Europe

Místo konání: online seminář

Termín konání: 6. 3. 2024 od 10 do cca 12 hod.

Podrobné informace, včetně registračního formuláře


Webináře pro zájemce o 2. výzvu nadnárodního programu Interreg Danube a výzvu Seed Money Facility

Organizátor: Sekretariát nadnárodního programu Interreg Danube, Budapešť

Místo konání: online webináře - v angličtině

Termín konání: 14. 2. 2024 od 10 hod. (Interreg Danube), 15. 2. 2024 od 10 hod. (SMF)

Podrobné informace


Online školení pro žadatele v rámci programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027, priorita 1 (cíl 1.2 - koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí)

Organizátor: Společný sekretariát v Olomouci

Místo konání: Online školení

Termín konání: 22. 1. 2024 od 9 hodin

Podrobné informace, včetně odkazu pro připojení na školení


Série školení pro žadatele v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis - priorita 4 (spolupráce institucí a obyvatel)

Organizátor: Euroregion Glacensis - česká část

Místo konání: osobní i online formy školení

Termín konání: průběžně

Podrobné informace


Online informační seminář pro zájemce o 2. výzvu programu Interreg Danube

Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Místo konání: online seminář

Termín konání: 11. 1. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin

Podrobné informace, včetně registračního formuláře


Informační seminář k výzvě Seed Money Facility v rámci nadnárodního programu Interreg Danube

Organizátor: Sekretariát nadnárodního programu Interreg Danube, Budapešť

Místo konání: online webinář - v angličtině

Termín konání: 7. 12. 2023 od 9:30 do 12:30 hodin

Registrační formulář


Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko

Organizátor: Královéhradecký kraj a Společný sekretariát v Olomouci

Místo konání: areál Dopravního podniku města Hradce Králové, Pouchovská 153, Hradec Králové

Termín konání: 7. 10. 2023 od 9 do 15 hodin

Podrobné informace


Online školení pro žadatele v rámci programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027, priorita 4 (cíl 4.1 - zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti)

Organizátor: Společný sekretariát v Olomouci

Místo konání: Online školení

Termín konání: 3. 10. 2023 od 9 hodin

Podrobné informace


Online školení pro žadatele v rámci programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027, priorita 2 (cíl 2.1 - cestovní ruch) a priorita 4 (cíl 4.2 - prohloubení přeshraničních vazeb)

Organizátor: Společný sekretariát v Olomouci

Místo konání: Online školení

Termín konání: 9. 8. 2023 od 9 hodin

Podrobné informace


Školení a konzultace pro žadatele v rámci programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Organizátor: Pardubický kraj a Společný sekretariát v Olomouci

Místo konání: Sál Jana Kašpara Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice

Termín konání: 30. 5. 2023 od 10 do 14 hodin

Podrobné informace


Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy v Královéhradeckém kraji

Organizátor: Agentura CzechInvest ve spolupráci s regionálními partnery

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (zasedací místnost P1.906)

Termín konání: 23. 5. 2023 od 12 do 16 hodin

Podrobné informace


Setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory

Organizátor: Liberecký kraj a Společný sekretariát v Olomouci

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (multimediální sál, vchod C)

Termín konání: 22. 5. 2023 od 10 do 13:30 hodin

Podrobné informace


Konzultace pro žadatele do programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Organizátor: Liberecký kraj a Společný sekretariát v Olomouci

Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec

Termín konání: 17. a 18. 4. 2023

Podrobné informace


Infoden ke 2. výzvě u programů Interreg Europe a Interreg Central Europe 2021-2027

Organizátor: MMR ČR

Místo konání: Akademie veřejného investování MMR ČR, Pařížská 4, Praha 1

Termín konání: 11. 4. 2023 od 10 hodin

Podrobné informace


Česko-polská Burza partnerství

Organizátor: Společný sekretariát v Olomouci

Místo konání: sál Pegasus, RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc

Termín konání: 8. 3. 2023 od 10:30 do 14:30 hodin

Podrobné informace


Společný Infoden - Interreg Europe + Interreg Central Europe 2021-2027

Organizátor: MMR ČR

Místo konání: Akademie veřejného investování MMR ČR, Pařížská 4, Praha 1

Termín konání: 3. 3. 2023 od 9:30 hodin

Podrobné informace


Školení pro žadatele do programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 (přeshraniční partnerství, doprava)

Organizátor: Společný sekretariát v Olomouci, MMR ČR

Místo konání: Online školení

Termín konání: 21. 2. 2023 od 9 do 13 hodin

Podrobné informace


Školení a konzultace pro žadatele do programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Organizátor: Společný sekretariát v Olomouci, MMR ČR

Místo konání: Hotel Kłodzko, Boguszyn 79b, 57-300 Kłodzko, Polsko

Termín konání: 26. 1. 2023 od 11 hodin

Podrobné informace


Školení pro žadatele do programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Organizátor: Společný sekretariát v Olomouci, MMR ČR

Místo konání: Online školení

Termín konání: 19. 12. 2022 od 10 hodin

Podrobné informace


Regionální seminář k přeshraničnímu programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Organizátor: Královéhradecký kraj a Společný sekretariát v Olomouci

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál zastupitelstva

Termín konání: 23. 11. 2022 od 10 hodin

Výstupy ze semináře


Polsko-český online seminář pro navazování a udržování kontaktu při výuce cizích jazyků

Organizátor: Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov a Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Místo konání: Online seminář

Termín konání: 21. 11. 2022 od 16 hodin

Podrobné informace


Seminář "Grantové možnosti Mezinárodního visegrádského fondu"

Organizátor: Královéhradecký kraj a Mezinárodní visegrádský fond

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál zastupitelstva

Termín konání: 1. 11. 2022

Výstupy ze semináře


Infoden pro žadatele a zájemce o účast v 1. výzvě Interreg Danube Region Programme 2021-2027

Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Místo konání: Akademie veřejného investování MMR ČR, Pařížská 4, Praha

Termín konání: 27. 9. 2022

Podrobné informace


Online konference k novému programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027

Organizátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej

Místo konání: Online konference

Termín konání: 23. 9. 2022

Podrobné informace


Úvodní konference k novému programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027

Organizátor: MMR ČR a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej

Místo konání: Kongresové centrum Olšanka, Praha

Termín konání: 26. 5. 2022 od 10 do 13 hod.

Podrobné informace


Informační seminář k 1. výzvě programu Interreg Europe 2021-2027

Organizátor: MMR ČR ve spolupráci se Sekretariátem programu Interreg Europe

Místo konání: Online forma

Termín konání: 10. 2. 2022

Podrobné informace


Konference Příležitosti pro region

Organizátor: Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem

Místo konání: EA Hotel Tereziánský Dvůr Hradec Králové + online forma

Termín konání: 20. 1. 2022

Podrobné informace


Online Infoden k 1. výzvě nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027

Organizátor: Odbor evropské územní spolupráce MMR ČR

Místo konání: Online forma

Termín konání: 6. 12. 2021 od 10 do 12:45 hod.

Podrobné informace


Česko-ukrajinské fórum - seminář

Organizátor: Asociace pro evropský rozvoj karpatského regionu, Dubovská teritoriální hromada

Místo konání: Dubove - Zakarpatská oblast, Ukrajina

Termín konání: 19. 10. 2021

Prezentace - česká verze

Prezentace - ukrajinská verze