Související registry a portály

17. 10. 2018

Některé registry související se živnostenským podnikáním.

1. Registr živnostenského podnikání www.rzp.cz
2.

Podnikatel.cz - průvodce vaším podnikáním www.podnikatel.cz

3. Databáze udělených akreditací MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze
4. Obchodní rejstřík portal.justice.cz
5. Administrativní registr ekonomických subjektů wwwinfo.mfcr.cz/ares/
6. Sbírka zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
7. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje  www.komora-khk.cz
8. 

Seznam akreditovaných zařízení v oblasti TVS http://www.msmt.cz/sport/aktualizovany-seznam-akreditovanych-zarizeni-v-oblasti

9. Technická inspekce  www.ITI.cz
10.

Businessinfo - Integrovaný systém informací pro podnikání a export www.businessinfo.cz

11. 

Portál veřejné správy České republiky portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/691

12.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce http://www.szpi.gov.cz/

13.

Evidence zemědělských podnikatelů http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP

14. Systém SOLVIT http://ec.europa.eu/solvit/