Kontaktní spojení

19. 4. 2024

Veškerou korespondenci posílejte na adresu Krajského úřadu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
e-mail: posta@khk.cz
datová schránka: gcgbp3q
web: http://www.khk.cz

Při osobní návštěvě najdete pracoviště Krajského živnostenského úřadu v Hradci Králové na adrese Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (Regiocentrum - sídlo Krajského úřadu), kancelář č. N3.441.

Telefonické spojení na Krajský živnostenský úřad

příjmení, jméno, titul činnost telefon
Zadrobílek Miloš, Ing. vedoucí oddělení 607 053 202
Frech Zdeněk odborný referent 725 574 576
Schejbal Jiří, Mgr. odborný referent 720 045 171
Šromová Blanka, Ing. odborná referentka 720 045 212

 

 

 

 

 

Krajský živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy vrozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Přenesená působnost:

  • vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům
  • vede živnostenský rejstřík
  • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů, vydaných podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
  • vykonává státní dozor nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • provádí cenovou kontrolu a ukládá pokuty za porušení cenových předpisů podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
  • spolupracuje na úseku živnostenského podnikání spříslušnými správními úřady, vjejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, shospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
  • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy