Oddělení kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu

Oddělení vykonává činnost v oblasti kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu.
Informace o činnosti oddělení jsou popsány v článku Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

vedoucí oddělení: Ing. Martin Karas
e-mail: mkaras@khk.cz, mob.: +420 724 870 776

Oddělení rozvoje a kulturních a kreativních odvětví   Oddělení rozvoje a kulturních a kreativních odvětví   Oddělení rozvoje a kulturních a kreativních odvětví


Aktuální novinky najdete na webových stránkách prokreativitu.cz nebo na facebookových stránkách Prokreativitu - podpora kultury v Královéhradeckém kraji.
 

 

Agenda KKO

Kulturní akce s trvalou záštitou rady 
Významné tradiční kulturní akce, které přispívají k rozvoji kulturního života v regionu.

Cestovní ruch
Veškeré informace k cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji.

Kulturní a kreativní odvětví
Tvoří jádro kreativní ekonomiky a zajišťují trvalý rozvoj společnosti. Tato odvětví jsou založena na individuálních dovednostech, kreativitě a talentu, čímž vytvářejí značné ekonomické bohatství a přidanou hodnotu produktů. Jsou také podstatnou součástí české a evropské identity, historie a kultury. Z ekonomického hlediska vykazují nadprůměrný růst a vytvářejí pracovní místa – zejména pro mladé lidi – a zároveň posilují sociální soudržnost.

Kulturní dědictví
Tvoří cenná a rozmanitá mozaika kulturních a tvůrčích projevů. Jde o odkaz předchozích generací pro tu současnou a budoucí. Kulturní dědictví obohacuje životy jednotlivých občanů, je hybnou silou kulturních a kreativních odvětví a hraje roli při vytváření a navyšování  sociálního kapitálu. Je také důležitým zdrojem pro hospodářský růst, zaměstnanost a sociální soudržnost a nabízí potenciál k revitalizaci městských a venkovských oblastí a podpoře udržitelného cestovního ruchu. 

Projekt mapování KKO
Projekt ve spolupráci s Univerzitou Hradec králové.