Portál cestovního ruchu

Portál cestovního ruchu   Portál cestovního ruchu   Portál cestovního ruchu

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

Hlavním účelem Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu je zabezpečení zájmů a potřeb Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje cestovního ruchu a vykonávání funkcí krajského destinačního managementu pro Královéhradecký kraj. Jejím úkolem je vytváření, řízení, koordinace a rozvoj turistické nabídky regionu a vytváření příležitostí pro spolupráci s aktéry v cestovním ruchu.
 

vedoucí: Bc. Martin Soukup e-mail: soukup.martin@ccrkhk.cz, tel.: +420 774 750 321
webové stránky: www.ccrkhk.cz, turistický portál: www.hkregion.cz
adresa: Wolkerova 616, 500 02 Hradec Králové


Dalším cílem je koordinace aktivit a úzká spolupráce se sedmi oblastními destinačními společnostmi, tvorba turistických produktů zasahujících do území více oblastních destinačních společností, čerpání dotací, provoz informačního centra a prezentace kraje.

Portál cestovního ruchu
   

Český ráj

V oblasti na středním toku řeky Jizery, mezi Mnichovým Hradištěm, Turnovem, Železným Brodem, Semily, Jičínem a Libání, můžete obdivovat skalní města, romantická údolí, hrady, zámky i malebnou lidovou architekturu. A právě z důvodu mimořádné koncentrace zajímavých míst se v roce 1886 rozhodl spisovatel Václav Durych použít pro toto území název Český ráj.

Sdružení Český ráj (SČR) je zapsaný spolek, jehož cílem je spolupráce členských obcí, měst, podnikatelských a dalších subjektů na trvale udržitelném rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Členskou základnu tvoří k 31. 5. 2021 61 členů, z toho 41 měst a obcí, 18 subjektů ze soukromého sektoru a jedna příspěvková organizace.

www.cesky-raj.info

Krkonoše

Oblast Krkonoše v sobě ukrývá jedinečnou krásu a přírodu. Můžete se projít krajinou roubenek i po rozkvetlých horských loukách, vystoupat za nejkrásnějšími výhledy. Poznávat krkonošská města a obce s širokou nabídkou aktivit a služeb.

Krkonoše – svazek měst a obcí od roku 2000 sdružuje 40 členů v turistickém regionu. Rozkládá se na území větším než 80 000 ha a má více jak 60 000 stálých obyvatel. Je součástí Královéhradeckého a Libereckého kraje od Kořenova na západě až po Žacléř na východě a každoročně jej navštíví několik milionů turistů z České republiky a zahraničí.

www.krkonose.eu

Orlické hory a podorlicko

Krajina ohraničená na severu zvlněným pásem Orlických hor, jež přecházejí přes Bystřické hory do polské Kladské kotliny. V krajině na jihozápadě otevřené českým nížinám širokým údolím spojených řek Tichá a Divoká Orlice, v kraji, který se na východě potkává s Moravou.

Orlické hory a Podorlicko, zájmové sdružení právnických osob, bylo založeno 21. dubna 2009. Mezi hlavní činnosti patří podpora vzrůstu cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko, iniciace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, samosprávou a neziskovými organizacemi, realizace projektů na podporu rozvoje regionu a mnoho dalšího.

www.dsohp.cz

Kladské pomezí

Kraj, který nadchne každého svojí rozmanitostí – členitá krajina protkaná systémem opevnění, místa poskytující nádherné výhledy, romantická údolí řek, světoznámá skalní města, památky z různých stavebních epoch, hustá síť turistických stezek a cyklotras, lyžařské vleky a upravované stopy pro běžecké lyžování.

Nezisková organizace podporující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území regionu Kladské pomezí. Mezi členy patří 22 měst, obcí, svazků a 22 podnikatelů. Organizace byla založena v roce 1997

www.kladskepomezi.cz

Hradecko

Hradecko jako region sahá od Chlumce nad Cidlinou po Třebechovice pod Orebem a při jeho poznávání můžete dokonale zmapovat celou jeho historii. Od pravěku přes zámeckou atmosféru, válečné připomínky, lidovou architekturu 19. století a architektonický rozmach počátku 20. století, až po současnou modernu. Hradecko je skutečně velmi rozmanité!

Destinační management Hradecko funguje jako pojítko mezi atraktivitami a spřátelenými subjekty na území. Ve snaze propagovat zajímavost a jedinečnost oblasti vydává propagační materiály, pořádá akce různého charakteru, reprezentuje na tuzemských i zahraničních veletrzích a vymýšlí produkty vyzívající k návštěvě tohoto turisticky zajímavého území.

www.hradecko.eu

Podkrkonoší

Kraj plný památek, nedotčené přírody a nekonečných turistických možností. Podzvičinsko, z.s. je neziskový spolek obcí, měst a městysů, který spravuje cestovní ruch v rámci turistické oblasti Podkrkonoší.

www.podkrkonosi.eu

Broumovsko

V kraji Broumovska se nachází poklady divoké přírody, louky plné květů, šumící lesy, horská úpatí, barokní architektura a další krásy.

Destinační společnost Broumovsku se snaží nejen podporovat cestovní ruch, ale i realizovat nejrůznější aktivity směřující k prosperitě celého regionu. Veškerou činnost provádí v úzké spolupráci s místními samosprávami, nejrůznějšími spolky, podnikateli a všemi občany. Naším cílem je rozvíjet region v souladu s principy trvalé udržitelnosti, nabízet klid a pohodlí návštěvníkům, ale i ekonomickou prosperitu a pracovní možnosti místním obyvatelům.

www.broumovsko.cz