Mezinárodní spolupráce

12. 3. 2009 Autor: Michaela Flídrová

Program podpory projektů z oblasti mezinárodní spolupráce pro rok 2009

Z celkem 18 přijatých žádostí získalo finanční podporu 17 z nich. Celková požadovaná částka činila 726 048 Kč. Částka rozpočtu Královéhradeckého kraje určená k rozdělení v tomto dotačním řízení je 700 000 Kč. V příloze je uveden seznam podpořených žádostí a výše přidělené podpory.


Letošní rok bylo přijato celkem 18 žádostí v rámci grantového programu pro oblast mezinárodní spolupráce. Vyhodnocení projektů bude oznámeno po schválení Radou Královéhradeckého kraje dne 3.6.2009 a Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 18.6.2009.

Výsledky budou poté zveřejněny na webu Královéhradeckého kraje, pod položkou Granty a dotace / Mezinárodní spolupráce.


Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 11. 3. 2009 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/4/220/2009 ze dne 5. 3. 2009, Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na rok 2009 pro oblast mezinárodní spolupráce.

Žádosti se budou vyplňovat prostřednictvím registrace v informačním systému Benefit7, který naleznete na adrese https://benefit.kr-kralovehradecky.cz/

Uzávěrka vyhlášeného programu je do 10. dubna 2009.

Bližší informace naleznete v Pokynech.

Soubory ke stažení